Visió Artificial
Usos
Components
Com funciona

Aplicacions
Inversió
Aplicacions
Alimentació
Automoció
Electrònica
Farmacia
Packaging
Altres

 

 

 

 

 

 

 

 


Usos de la visió artificial

Les aplicacions de visió artificial es divideixen en tres grans categories:

Les inspeccions realitzades pels éssers humans, sovint no poden complir amb els requisits de la indústria moderna respecte a la velocitat de producció, qualitat de producte i costos de producció. Els humans es cansen, cometen errors i els criteris que s'apliquen durant les inspeccions són inevitablement subjectius. En alguns casos, no és humanament possible dur a terme les tasca d'inspecció a causa de les condicions ambientals. Les càmeres i els sistemes que componen un sistema de visió artificial, per contra, duen a terme les mesures amb una precisió constant i a un ritme que és establert pel propi procés de producció. Aquestes avantatges han portat a una creixent acceptació de la visió per indústries de tot el món.

Aplicacions d'aquesta tecnologia en instal.lacions al voltant del món inclouen:

La visió artificial es refereix a la interpretació automàtica d'imatges d'escenes reals per tal de controlar o vigilar màquines o processos industrials. Les imatges poden ser de llum visible, raigs X o infraroja, i fins i tot pot derivar d'informació ultrasònica.