Visió Artificial
Usos
Components
Com funciona

Aplicacions
Inversió
Aplicacions
Alimentació
Automoció
Electrònica
Farmacia
Packaging
Altres

 

 

 

 

 

 

 

 


Aplicacions de la visió artificial

Altres aplicacions

Inspecció de superfície de discs abrasius
Control de qualitat i inspecció de superfícies

Un fabricant de discs abrasius desitjava augmentar la satisfacció dels seus clients oferint un producte final lliure de defectes i amb un millor acabat. El mètode de fabricació de discs abrasius consisteix en l'aglomeració de pols abrasiu i la seva deposició sobre el disc. De la homogènia deposició de la pols depèn la qualitat final. La falta d'homogeneïtat ve donada, ja sigui per l'excés de pols aglomerat (generant un granulat major a l'esperat) o bé per manca de material abrasiu.

Un sistema de visió controla l'homogeneïtat del producte abrasiu, tant el seu excés com defecte i permet a aquest fabricant lliurar els discs abrasius amb uns nivells de qualitat superiors als dels seus competidors a un cost molt menor.