Visió Artificial
Usos
Components
Com funciona

Aplicacions
Inversió
Aplicacions
Alimentació
Automoció
Electrònica
Farmacia
Packaging
Altres

 

 

 

 

 

 

 

 


Justificació de la inversió en visió artificial

Hi ha moltes justificacions per a la utilització de la visió artificial:

Costos dels materials

En la majoria de les aplicacions, evitar la producció de peces defectuoses mitjançant l'ús d'un sistema de visió industrial tindrà un període d'amortització molt curt. Per evitar que es fabriquin peces defectuoses, el sistema d'inspecció automàtica, ja sigui mostrejant el 100% en la línia de producció o bé usat fora de línia prenent mostres, ha de formar part del control estadístic de processos (SPC) del sistema productiu. Això significa que el sistema indica quan un paràmetre de control deriva cap al límit de tolerància, o és simplement massa erràtic. El sistema de visió pot prendre mesures correctives abans que el límit sigui superat.

Costos de la mà d'obra

La reducció de la mà d'obra és també un important estalvi de costos, ja que moltes de les tasques realitzades per la visió industrial poden substituir a persones directament. A més, han de ser considerats els estalvis en selecció de personal, prestacions socials i els augments salarials anuals.

Costos de la qualitat

La creixent consciència del cost de la qualitat a través de les normes IS09001, significa que l'ús de la visió artificial pot oferir un estàndard més objectiu, fiable i consistent en la inspecció de productes.

L'estalvi en l'optimització de l'ús de materials, seguiment de la qualitat dels proveïdors i garantia de qualitat dels productes acabats poden portar a estalvis tant tangibles com intangibles. El cost dels treballs de reparació en garantia es pot reduir i a més a més, es millora la confiança dels clients aconseguint comandes recurrents i una major quota de mercat.