Visió Artificial
Usos
Components
Com funciona

Aplicacions
Inversió
Aplicacions
Alimentació
Automoció
Electrònica
Farmacia
Packaging
Altres

 

 

 

 

 

 

 

 


Com funciona la visió per computador

Els passos bàsics són la segmentació i l'anàlisi, que són essencialment algorismes de programari i funcions que s'executen en el processador.

Segmentació. Es tracta de decidir quines parts de la imatge necessiten interpretació o anàlisi i quines no. Sovint és possible i necessari refinar la segmentació. Per exemple, si l'aplicació ha de trobar ratllades o esquerdes en un vidre, la primera fase de segmentació sol trobar elements que són les pròpies esquerdes o ratllades a més de brutícia i pols. Sovint es perfecciona aquest resultat per eliminar de la imatge la brutícia i la pols dels elements a analitzar.

Anàlisi. Una vegada que la imatge ha estat satisfactòriament segmentada, el processador pot fer una sèrie de proves i mesures en els elements d'interès que apareixen en l'escena. Existeixen multitud d'algorismes que ens ajuden a obtenir els resultats desitjats. Entre ells, cal destacar les seves funcionalitats:

Aquests algorismes, usats estratègicament, ens permeten decidir si una peça s'ha fabricat correctament o no, guiar un robot cap a un objecte concret o reajustar la maquinària de producció automàticament.